De Rampjaar webinars

In 2020-2022 heeft het Platform in samenwerking met Historizon een  serie van 20 Rampjaar webinars georganiseerd over allerlei aspecten van  het Rampjaar en de Gouden Eeuw. De meeste webinars kunt u via een link terugkijken.

Jaap Evert Abrahamse – Amsterdam in het Rampjaar

Hanneke van Asperen – Natuurrampen en het Rampjaar 1672

Rosanne Baars – Propaganda in het Rampjaar, van Amsterdam tot Aleppo

Rosanne Baars – Propaganda in het Rampjaar, van Amsterdam tot Aleppo

Tessa de Boer – Willem III over ‘die rotsacken van Amsterdam’

Judith Brouwer – Gekaapte brieven in het Rampjaar

Jos CuijpersHet Rampjaar in Brabant – rampjaar of jubeljaar?

Ineke Huysman – Johan de Witt en Frankrijk, een bloemlezing uit zijn correspondentie 

Sunny Jansen –De vrouw die Friesland redde

Egge Knol –Groningen in het Rampjaar 1672

Hanna de Lange Het Rampjaar in het nieuws

Olaf van Nimwegen – De Veertigjarige Oorlog 1672-1712 

Arjan Nobel – ‘Men sag niet als puynhoopen’

Luc Panhuysen en Ineke Huysman – Jubileum

Luc Panhuysen –Zeehelden in de Gouden Eeuw

Maarten Prak – Het Rampjaar 1672: incident of keerpunt?

Peter Rehwinkel – “Amalia, de plicht roept.”

Jasper van der Steen – Eeuwfeesten 1572 en 1672 in onze geschiedenis

Floortje Tuinstra – Margaretha Turnor en het Rampjaar 1672 

Arthur der Weduwen – Drukpers in crisistijd

Arthur der Weduwen en Merle Lammers – Franse tirannie

 

Menu