De Rampjaar webinars

De Rampjaar webinars

In 2020-2022 heeft het Platform in samenwerking met Historizon een  serie van 20 Rampjaar webinars georganiseerd over allerlei aspectren van  het Rampjaar en de Gouden Eeuw. De meeste webinars kunt u via een  link terugkijken.

Jaap Evert Abrahamse – Amsterdam in het Rampjaar

Hanneke van Asperen – Natuurrampen en het Rampjaar 1672

Rosanne Baars – Propaganda in het Rampjaar, van  Amsterdam tot Aleppo

Tessa de Boer – Willem III over ‘die rotsacken van Amsterdam’

Judith Brouwer – Gekaapte brieven in het Rampjaar

Jos CuijpersHet Rampjaar in Brabant – rampjaar of jubeljaar?

Ineke Huijsman – Johan de Witt en Frankrijk, een bloemlezing uit zijn correspondentie 

Sunny Jansen – De vrouw die Friesland redde   

Egge Knol –Groningen in het Rampjaar 1672

Hanna de Lange Het Rampjaar in het nieuws

Olaf van Nimwegen – De Veertigjarige Oorlog 1672-1712 

Arjan Nobel – ‘Men sag niet als puynhoopen’

Luc Panhuysen en Ineke Huysman – Jubileum webinar1672-2022

 Luc Panhuysen – Zeehelden in de Gouden Eeuw

Maarten Prak – Het Rampjaar 1672: incident of keerpunt?

Jasper van der Steen –   Eeuwfeesten 1572 en 1672 in onze geschiedenis

Floortje Tuinstra – Margaretha Turnor en het Rampjaar 1672 

Arthur der Weduwen – Drukpers in crisistijd

Arthur der Weduwen en Merle Lammers – Franse tirannie

Menu