Drs. Jessie Pietens

over de website www.rampjaar1672.info

Drs. Jessie Pietens

 

In januari 2021 studeerde Jessie Pietens af van de research master Classical, Medieval and Early Modern Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie specialiseerde zij zich in de middeleeuwse en vroegmoderne culturele-, sociale-, en politieke geschiedenis en letterkunde van Engeland, Schotland en Nederland. Vanaf september 2021 is zij werkzaam als Vakspecialist Geesteswetenschappen bij de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. In opdracht van het Platform Rampjaarherdenking stelde Jessie de teksten op deze website samen.

Veel historici in binnen- en buitenland hebben zich afgelopen decennia gebogen over het brede scala aan bronnen die er beschikbaar zijn over het Rampjaar. Uit hun onderzoek zijn veel studies voortgekomen die ons een goed beeld geven van de tijd en de gebeurtenissen. Voor de teksten op de website zijn verschillende overzichtswerken, artikelen en websites over het Rampjaar gebruikt. De teksten op deze website baseren zich op die literatuur en proberen op die manier een overzicht te geven van de oorzaken, aanleiding, het verloop van en het vervolg op het Rampjaar. Daarnaast wordt er – op een meer thematisch niveau – aandacht besteed aan verschillende regio’s, veldslagen, zeeslagen, belangrijke personen, en politieke en sociaaleconomische ontwikkelingen in die periode.

Voor vragen, aanvullingen of correcties kan men contact opnemen met het Platform Rampjaarherdenking: contact@rampjaarherdenking.nl

Menu