Drs. Merle Lammers over het Rampjaar

Merle Lammers rondde in juli haar opleiding tot militair historicus aan de Universiteit van Amsterdam af. Tijdens haar bachelor studie in Leiden had Merle al veel interesse voor burgers in oorlogstijd, nieuws(cultuur) en boekgeschiedenis. Haar masterscriptie schreef zij dan ook over de Hollandse Oorlog (1672-1678) door de ogen van tijdgenoten, waarin nieuws en geruchten over de oorlog een belangrijke rol spelen. Hierbij maakte zij ook gebruik van contemporaine geschiedwerken, het liefst uit eigen boekenkast.

Van jongs af aan verzamelt Merle boeken, kranten en pamfletten. Hiervoor struint zij (online) veilingen en boekenmarkten af.

Merle is als publiekshistoricus en (beeld)redacteur verbonden aan de Stichting Platform Rampjaarherdenking en zal in een vaste rubriek op deze website de actualiteit verbinden met het thema Rampjaar.

Menu